Takmičari

Sportski ples

Sportski ples je izuzetno atraktivna, međunarodno priznata i standardizovana sportska disciplina.

Jedinstveni spoj sporta i umetnosti, koji se ogleda u sportskom plesu, omogućava svakom plesaču razvoj osobina ličnosti koje se smatraju indikatorima većeg stepena zrelosti i integrisanosti mladih osoba.

Pod sportskim plesom se podrazumeva pet latinoameričkih (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) i pet standardnih plesova (engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox, quickstep) sa precizno definisanim pravilima.

Naši plesni parovi osvajači su brojnih titula državnih prvaka u svim disciplinama i kategorijama.

Veoma uspešno predstavljaju zemlju na međunarodnim takmičenjima i zvaničnim svetskim i evropskim prvenstvima.

Ovde možete videte spisak plesnih parova BeoDance  osvajača titule državnog prvaka:

Formacijski ples za decu

Nakon zavrešene osnovne plesne obuke i određene selekcije, deca dalje usavršavanje mogu da nastave i u okviru formacijskih plesnih grupa.

Ataraktivan i veoma popularan, formacijski ples zauzima značajno mesto u našem radu sa najmlađima. Vežbanjem u okviru ovih grupa deca dobijaju bolje držanje, osećaj ravnoteže i bolju koordinaciju. Igranje u formaciji omogućava im da iskažu svoje misli i osećanja, ali i da razumeju misli i osećanja drugih članova tima. Trenutno u Beo Danceu vežba pet dečijih formacija i svaka formacija ima različitu tematsku muziku i koreografiju.

Svoje umeće formacije prikazuju na gradskim i regionalnim takmičenjima širom Srbije, kao i na raznim kulturno-sportskim manifestacijama i priredbama.