Za decu

Dečiji nastup

 

Nakon zavrešene osnovne plesne obuke i određene selekcije, deca dalje usavršavanje mogu da nastave i u okviru formacijskih plesnih grupa. Ataraktivan i veoma popularan, formacijski ples zauzima značajno mesto u našem radu sa najmlađima. Vežbanjem u okviru ovih grupa deca dobijaju bolje držanje, osećaj ravnoteže i bolju koordinaciju. Igranje u formaciji omogućava im da iskažu svoje misli i osećanja, ali i da razumeju misli i osećanja drugih članova tima. Trenutno u Beo Danceu vežba pet dečijih formacija i svaka formacija ima različitu tematsku muziku i koreografiju.

Svoje umeće formacije prikazuju na gradskim i regionalnim takmičenjima širom Srbije, kao i na raznim kulturno-sportskim manifestacijama i priredbama.

Slike sa nastupa  i takmičenja možete pogledati ovde

Best Sneakers | Trending